Kontakt

iSprávca SK, s.r.o. / Správa domov - Medvecký, s. r. o.
Púpavová 36/A
841 04 Bratislava 4

Kancelária: Borská 6, Bratislava
Budova Panoráma, 1. poschodie

Tel.: +421 2 654 12 147
Mobil: +421 948 902 700


STRÁNKOVÉ HODINY:
UTOROK 12,30 - 16,30 hod.
STREDA 9,00 - 13,00 hod.
ostatné dni na základe telefonického dohovoru

ilustracia

PONUKA SLUŽIEB

  • Správa bytov, nebytových priestorov a garáží
  • Spracovanie vyúčtovania nákladov pre SVB
  • Spracovanie účtovníctva a mzdovej agendy pre SVB
  • Odborné poradenstvo pre vlastníkov nehnuteľností
  • Poradenstvo pri žiadostiach o úver zo ŠFRB
  • Zabezpečenie ďalších podporných služieb

ilustracia

EasyDom
internetová správa domu

prihlasovanie

ilustracia

Register správcov

Odborná spôsobilosť